Петиції

Електронні петиції

Інтернет-ресурси Долинщини

Долинська райдержадміністрація Долинська міська рада - офіційний сайт
Долинська центральна районна бібліотека Краєзнавчий музей Бойківщина
ПРОСПЕКТ Спільнота долинян вконтакті
Солодка Долина Карпатський трамвай. Найкращий відпочинок в Карпатах
мотель в Долині

Урядові сайти

Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України

Лічильник

Онлайн трансляція

Онлайн трансляція

Оголошення

Вітаємо!

Головна » Діяльність районної ради » Бюджет району на 2019 рік

Бюджет району на 2019 рік

 1. Визначити на 2019 рік:

– доходи районного бюджету в сумі 710686,9 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 706982,7 тис. грн, доходи спеціального фонду районного бюджету – 3704,2 тис. грн згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки районного бюджету в сумі 710496,9 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 698797,7 тис.грн, видатки спеціального фонду районного бюджету – 11699,2 тис. грн;

– повернення кредитів до районного бюджету в сумі 20,0 тис.грн, у тому числі до спеціального фонду районного бюджету в сумі 20,0 тис.грн;

– надання кредитів із загального фонду районного бюджету в сумі  210,0 тис.грн, у тому числі із загального фонду районного бюджету в сумі 190,0 тис.грн, із спеціального фонду районного бюджету в сумі 20,0 тис.грн;

– профіцит за загальним фондом районного бюджету в сумі 7995,0 тис.грн згідно з додатком 2 до цього рішення;

– дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету 7995,0 тис. грн згідно з додатком 2 до цього рішення;

– оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 100,0 тис. грн, що становить 0,014 відс. видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

– резервний фонд районного бюджету у розмірі 150,0 тис.грн, що становить 0,02 відс. видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

 

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Надати право районній державній адміністрації за погодженням з  районною радою та відповідно до рішення постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету та державних фінансів у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок  міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

Уповноважити голову районної ради у випадках, передбачених першим абзацом цього пункту укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

 1. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на придбання, будівництво, реконструкцію, реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 11479,4 тис.грн згідно з додатком 7 до цього рішення.
 3. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 64  Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 102, 103.2, 103.4, 103.6, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування  є повернення відсотків за користування кредитами, наданими на будівництво індивідуальним сільським забудовникам.

 1. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам;

– заходи пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду районного бюджету.

 1. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України, Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» головним розпорядниками коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 1. Відповідно до пунктів 20, 20-1 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України затвердити формулу розподілу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання закладів освіти (дошкільних навчальних закладів, навчально – виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад») згідно з додатком 8 до цього рішення.
 2. Рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року.

15. Додатки 1– 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.