Петиції

Електронні петиції

Інтернет-ресурси Долинщини

Долинська райдержадміністрація Долинська міська рада - офіційний сайт
Долинська центральна районна бібліотека Краєзнавчий музей Бойківщина
ПРОСПЕКТ Спільнота долинян вконтакті
Солодка Долина Карпатський трамвай. Найкращий відпочинок в Карпатах
мотель в Долині

Урядові сайти

Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України

Лічильник

Онлайн трансляція

Онлайн трансляція

Оголошення

Вітаємо!

 • З Днем народження!

  Долинська районна рада щиро вітає депутата районної ради Романа Куціля […]

 • З Днем народження!

  Від щирого серця вітаємо секретаря Солуківської сільської ради Галину Кудибин […]

 • З Днем народження!

  Долинська районна рада щиро вітає депутата районної ради Михайла Даниліва […]

 • З Днем народження!

  Сердечно вітаємо депутата районної ради Олега Ярича Хай будуть з […]

 • З Днем народження!

  Щиро вітаємо депутата районної ради Ольгу Балацьку Скільки квітів навесні, […]

Головна » Діяльність районної ради » Регламент Долинської районої ради

Регламент Долинської районої ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішеннями районної ради
від 23.12.2010 № 15-2/2010
від 18.08.2011 № 130-8/2011

Розділ І.

Загальні положення

1.1. Долинська районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, міста і, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, наділяється власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно, та переданими їй міською, селищною та сільськими радами. Строк повноваження районної ради визначається Конституцією України.

1.2. Загальний склад депутатів районної ради визначений обласною радою відповідно до Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” і становить 62 депутати.

1.3. Районна рада, її органи та посадові особи діють в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України та керуються у своїй діяльності Європейською Хартією місцевого самоврядування, Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Регламентом.

1.4. Регламент Долинської районної ради визначає діяльність ради, встановлює порядок скликання і проведення сесій, засідань постійних та інших комісій, формування органів ради, порядок здійснення контрольної діяльності та інші процедури, а також функції органів районної ради та посадових осіб, які випливають з їх повноважень.

1.5. Регламент районної ради затверджується районною радою не пізніше як на другій сесії. Зміни і доповнення до Регламенту вносяться за поданням голови, президії, постійних комісій та депутатів районної ради в порядку, встановленому Регламентом.

1.6. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на голову районної ради, заступника голови районної ради та комісію районної ради з питань депутатської діяльності, розвитку місцевого самоврядування, законності та правопорядку.

1.7. Основні терміни, використані в цьому Регламенті, мають таке значення:

склад ради – кількість депутатів, обраних до районної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку;

правомочний склад ради кількість депутатів, обраних до районної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради;

виступ – публічне виголошення промови;

доповідь – повідомлення на певну тему;

репліка коротке висловлювання, зауваження одного співбесідника іншому з нагоди чого-небудь. Зауваження, висловлене доповідачеві або виступаючому з місця;

поправка уточнення з урахуванням чого-небудь;

пропозиція те, що пропонується увазі того чи іншого виступаючого, виноситься на обговорення;

фракція організована група членів політичної партії (й) за можливості участі в ній позапартійних депутатів, які підтримують політичну спрямованість відповідної фракції в раді;

депутатська група об’єднання депутатів районної ради за єдністю території, спільністю проблем, які вони вирішують або іншими ознаками;

депутатський запит підтримана радою вимога депутата районної ради до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району, голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до компетенції ради;

депутатське звернення викладена у письмовій формі вимога депутата районної ради здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю до органів виконавчої влади, органів самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, інших осіб;

депутатське запитання це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми;

запит на інформацію – це прохання особи (фізичної, юридичної), об’єднань громадян без статусу юридичної особи надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні районної ради».

1.8. У цьому Регламенті вживаються такі скорочення:

– рада                                     – Долинська районна рада;

сесія                                     – сесія Долинської районної ради;

депутат                              – депутат Долинської районної ради;

голова                                   – голова Долинської районної ради;

заступник голови                 – заступник голови Долинської районної ради;

президія                               – президія Долинської районної ради;

комісії                                  – постійні і тимчасові контрольні комісії Долинської районної ради;

виконавчий апарат ради    – виконавчий апарат Долинської районної ради;

законодавство                     – чинні закони України.

Розділ 2.

2.1. Організація роботи районної ради

2.1.1. На будівлі (біля будівлі на вертикальному металічному штилі) районної ради встановлюється Державний Прапор України. У залі засідань районної ради встановлюється Державний Прапор і Державний Герб України та офіційно затверджена символіка територіальної громади району.

2.1.2. Робота районної ради ведеться державною мовою. У разі, коли депутат не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою, що розповсюджена на території району.

2.1.3. Діяльність районної ради базується на принципах законності, відкритості, гласності, колегіальності, широкого залучення громадськості до управління справами. Гласність та відкритість роботи районної ради забезпечується шляхом публікацій в друкованих засобах масової інформації, розміщення інформативних матеріалів, проектів рішень та рішень ради в мережі Інтернет.

2.1.4. Форми роботи районної ради.

Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія є основною організаційно-правовою формою роботи ради і складається з пленарних засідань та засідань постійних комісій ради.

У період між пленарними засіданнями ради проводяться засідання постійних та тимчасових комісій й інших, утворених радою органів, засідання президії, депутатських груп та фракцій, загальні збори депутатів.

2.1.5. Планування роботи районної ради.

Рада проводить свою роботу за планом, який складається на рік і затверджується на її пленарному засіданні.

Пропозиції до плану роботи районної ради можуть вносити: голова ради, постійні комісії, депутат (депутати), депутатські фракції та групи, міський, селищний та сільські голови, голова районної державної адміністрації.

Пропозиції до плану роботи ради подаються не пізніше ніж за 30 днів до закінчення поточного року голові ради, який доручає організувати його підготовку та обговорення у постійних комісіях і вносить на розгляд ради.

Звіт про виконання плану роботи ради заслуховується на її пленарному засіданні.

 

2.2. Сесія районної  ради

Загальні положення

2.2.1. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини (32) депутатів від загального складу ради.

2.2.2. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням ради з пред’явлення посвідчення і за особистим підписом депутата у списку для реєстрації.

Реєстрація проводиться на початку засідання і після перерви. В разі відсутності встановленої кількості депутатів рішенням головуючого проведення сесії переноситься на інший час.

2.2.3. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою.

2.2.4. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку засідання. При відкритті сесії і після її закриття виконується Державний Гімн України.

2.2.5. Пленарні засідання ради тривають до повного розгляду всіх питань порядку денного. Вони проводяться, як правило, у сесійній залі ради. В окремих випадках за пропозицією голови ради, постійних комісій, президії ради або не менш як третини (21) депутатів від загального складу ради може проводитися виїзне засідання ради.

2.2.6. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, визначені статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та інші питання, віднесені до її компетенції, виходячи з державних і місцевих інтересів.

2.2.7. Сесії ради проводяться гласно, районна рада акредитує працівників засобів масової інформації та незалежних журналістів.

2.2.8. На засіданнях ради та її органів можуть бути присутні народні депутати України, депутати обласної ради, помічники-консультанти депутатів районної ради, депутати інших рад, керівництво районної державної адміністрації, голови місцевих рад, представники політичних партій, громадських організацій, об’єднань громадян, трудових колективів. При необхідності запрошуються керівники відділів і управлінь районної державної адміністрації, представники державних органів влади.

Головуючий на засіданні інформує депутатів про осіб, присутніх на засіданні ради.

2.2.9. За окремим рішенням, прийнятим більшістю депутатів від загального складу, рада може проводити закриті пленарні засідання.

На закрите пленарне засідання ради запрошуються тільки ті особи, присутність яких необхідна для розгляду питання.

Наприкінці закритого пленарного засідання рада приймає рішення щодо публікацій, поширення протоколу та інших матеріалів цього засідання.

2.2.10. Особи, які не є депутатами і присутні на засіданнях ради та її органів, зобов’язані дотримуватися встановленого порядку ведення засідання і без дозволу головуючого не мають права висловлювати свою думку стосовно того, що обговорюється на засіданні. При порушенні зазначеної норми за рішенням головуючого вони повинні залишити залу засідань ради.

 

2.3. Порядок скликання сесії ради

2.3.1. Сесії районної ради скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал та у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

2.3.2. Сесія може бути також скликана заступником голови ради у таких випадках:

– якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

– якщо голова районної ради без поважних причин не скликає сесію у двотижневий строк за пропозицією не менше однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

2.3.3. У разі, якщо голова районної ради або заступник голови районної ради у двотижневий строк не скликають сесію, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісією районної ради.

Пропозиція про скликання сесії подається письмово на ім’я голови. При цьому слід зазначити перелік питань, які пропонується внести на розгляд ради.

2.3.4. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

2.3.5. Якщо депутат не може взяти участь у роботі сесії, він зобов’язаний попередньо повідомити про це заявою на ім’я голови ради чи до постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, розвитку місцевого самоврядування, законності та правопорядку.

2.3.6. Сесію районної ради відкриває і веде голова ради або його заступник, а у випадку, передбаченому пунктом 2.3.3. сесію відкриває за дорученням групи депутатів (з ініціативи якої скликана сесія) один з депутатів, що входить до її складу, а головує на засіданні депутат, призначений рішенням ради.

Порядок скликання та проведення першої сесії ради

2.3.7. Перша сесія новообраної ради скликається Долинською районною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради (не менше двох третин депутатів загального складу ради).

Для внесення пропозицій щодо проведення першого пленарного засідання ради та формування порядку денного засідання, головою районної виборчої комісії разом з головою районної ради попереднього скликання організовується робоча група з підготовки проведення сесії із залученням депутатів ради нового скликання.

2.3.8. Першу сесію ради скликає і відкриває голова районної виборчої комісії. Він інформує раду про результати виборів депутатів районної ради. Рада приймає інформацію до відома.

2.3.9. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання і до обрання голови ради пленарні засідання ради продовжують вести почергово члени тимчасової президії районної ради, яка обирається з числа депутатів ради в кількості не більше пяти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.

 

Порядок скликання та проведення позачергової сесії ради

Позачергова сесія районної ради може бути скликана за ініціативою  президії, постійної комісії районної ради, однієї третини депутатів від загального (кількісного складу) ради та голови районної державної адміністрації.

Звернення про скликання позачергової сесії подається  суб’єктами права ініціативи письмово на ім’я голови районної ради із зазначенням переліку питань, які пропонується внести на розгляд сесії та обгрунтуванням необхідності її скликання.

Рішення про дату проведення позачергової сесії приймається головою не пізніше як через сім днів після отримання звернення та доводяться до відома  депутатів не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу та місця проведення  засідання ради та питань, що пропонуються до розгляду, надання їх для ознайомлення депутатам ради.

Відповідальність за підготовку проектів рішень покладається на ініціаторів проведення сесії. Проекти рішень подаються депутатам по можливості до дня засідання або в день пленарного засідання ради.

Підготовка питань для розгляду на чергових сесіях районної ради:

2.3.10. Підготовку питань на розгляд чергової сесії ради організовує заступник керівника виконавчого апарату (керуючий справами) районної ради. Основою для формування порядку денного сесії є план роботи ради.

2.3.11. Суб’єктами подання пропозицій щодо розгляду питань на сесії ради виступають голова ради, голова районної державної адміністрації, постійні або тимчасові комісії ради, президія ради, депутати та депутатські фракції і групи.

Проект рішення та необхідні інформаційні матеріали з питань, що вносяться на розгляд ради згідно з планом роботи ради готують відповідальні за його підготовку суб’єкти, з інших питань – ініціатори їх внесення для розгляду на сесії.

До порядку денного пленарного засідання ради можуть бути внесені тільки ті питання, проекти рішень з яких були оприлюднені не пізніш як за 20 робочих  днів до їх  розгляду з метою прийняття рішення по них.

2.3.12. Проекти рішень та матеріали до них подаються до відділу правового, по роботі із зверненнями громадян, кадрової роботи та діловодства виконавчого апарату районної ради у двох екземплярах: на паперових та електронних носіях.

За умови неможливості надати електронний варіант, проект рішення може бути поданий лише у паперовому вигляді.

2.3.13. Проект рішення повинен складатися із:

– преамбули, яка визначає чітко сформульовану мету прийняття рішення, короткий аналіз та об’єктивну і принципову оцінку стану справ з обговорюваного питання, містити посилання на законодавчі та інші нормативні документи, рішення районної ради, висновки та рекомендації постійних комісій, які повинна врахувати районна рада при прийнятті рішення;

– вирішальної частини, в якій чітко формулюються завдання, визначаються виконавці та строки виконання рішення;

– якщо рішення містить конкретні завдання (кому, що і в який термін виконати), то повинен передбачатися пункт щодо покладання контролю за ходом виконання рішення на одну із постійних комісій районної ради;

– якщо рішення має нормативний характер або є регуляторним актом, то обов’язковим є передбачення пункту щодо його оприлюднення та строку введення в дію;

– додатки, передбачені в тексті рішення, які підписують начальники відділів, управлінь райдержадміністрації, керівники установ і організацій, інші суб’єкти, що готували матеріали до них.

Крім цього, надається пояснювальна записка суб’єкта подання питання на розгляд сесії ради з обгрунтуванням необхідності прийняття рішення ради по ньому та вказується адреса і контактні телефони розробників проекту рішення й осіб, відповідальних за його супроводження та список осіб яких необхідно запросити на сесію при розгляді цього питання, а також зазначається дата та спосіб оприлюднення проекту рішення.

2.3.14. Проект рішення повинен мати такі реквізити:

– на бланку рішення районної ради в правому верхньому куті “Проект”, у лівій стороні бланку – назва рішення;

– погоджувальні підписи (візи) розробника проекту рішення та суб’єкта подання питання, з якого підготовлений даний проект рішення, а при необхідності залучення фінансових ресурсів для реалізації рішення – погоджувальний підпис (віза) начальника фінансового управління райдержадміністрації (крім тих, що подаються депутатами районної ради).

2.3.15. Проект рішення, підготовлений районною державною адміністрацією, повинен бути завізований виконавцями, які його готували, начальником профільного управління (відділу) або його заступником, заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

2.3.16. Візування проекту рішення є обов’язковим.

Віза включає назву посади, власне ім’я та прізвище, особистий підпис особи, яка візує документ, дату візування. Віза проставляється на останньому аркуші проекту рішення, на зворотній стороні: зліва – назва посади, справа- підпис, власне ім’я та прізвище, внизу дата.

2.3.17. За відсутності зазначеної в пунктах 2.3.13., 2.314., 2.3.15. інформації працівник відділу правового, по роботі із зверненнями громадян, кадрової роботи та діловодства виконавчого апарату районної ради усно, або письмово робить суб’єкту подання зауваження до проекту рішення та повертає його на доопрацювання.

2.3.18. У разі відповідності проекту рішення вимогам Регламенту, він подається на реєстрацію до відділу правового, по роботі із зверненнями громадян, кадрової роботи та діловодства виконавчого апарату районної ради.

2.3.19. Після реєстрації проекту рішення спеціаліст відділу правового, по роботі із зверненнями громадян, кадрової роботи та діловодства виконавчого апарату районної ради передає його голові районної ради для резолюції заступнику голови та заступнику керівника виконавчого апарату (керуючому справами) районної ради, які забезпечують розгляд матеріалів у виконавчому апараті районної ради.

2.3.20. Всі проекти рішень та матеріали до них повинні бути подані голові ради не пізніше як за два тижні до початку роботи сесії і не пізніше як за десять днів до початку роботи сесії подаються депутатам для вивчення та підготовки до обговорення.

2.3.21. Тривалість опрацювання проекту рішення у виконавчому апараті районної ради не повинна перевищувати трьох робочих днів. У разі необхідності цей термін може бути продовжено головою районної ради на підставі обгрунтування заступника керівника виконавчого апарату (керуючого справами) районної ради.

2.3.22. Розглянуті у виконавчому апараті районної ради проекти рішень у відповідності до вимог Регламенту розміщуються на офіційному веб-сайті районної ради та направляються у відповідні профільні постійні комісії.

2.3.23. Постійні комісії районної ради розглядають проекти рішення. Постійна комісія може рекомендувати:

– підтримати проект рішення;

– відхилити проект рішення;

– дати доручення суб’єкту подання або членам комісії на доопрацювання проекту рішення;

– внести зміни до проекту рішення;

– відкласти розгляд питання для додаткового вивчення з виїздом на місце, запрошенням на комісію суб’єктів подання проекту рішення, витребуванням додаткових матеріалів до нього.

2.3.24. За результатами розгляду проекту рішення профільна постійна комісія районної ради, у разі його підтримання, не пізніше як за 7 днів до пленарного засідання районної ради направляє його до загально-організаційного відділу виконавчого апарату районної ради, а у разі відхилення – повертає його через спеціаліста відділу правового, по роботі із зверненнями громадян, кадрової роботи та діловодства виконавчого апарату районної ради суб’єкту подання, долучивши до проекту рішення витяг з протоколу засідання постійної комісії з відповідним висновком комісії щодо проекту рішення.

2.3.25. У виконавчому апараті районної ради проект рішення повинен бути завізований заступником голови районної ради, заступником керівника виконавчого апарату (керуючим справами) районної ради, начальником відділу правового, по роботі із зверненнями громадян, кадрової роботи та діловодства, головою профільної постійної комісії (при необхідності – головами кількох постійних комісій).

2.3.26. Вносити зміни та доповнення до проекту рішення мають, крім постійної комісії районної ради, яка розглядала даний проект рішення:

– начальник відділу правового, по роботі із зверненнями громадян, кадрової роботи та діловодства виконавчого апарату районної ради щодо їх правової обгрунтованості;

– заступник керівника виконавчого апарату (керуючий справами) районної ради щодо дотримання вимог ведення ділової документації.

2.3.27. Опрацьований відповідно до вимог Регламенту проект рішення з відповідними матеріалами включається загально-організаційним відділом виконавчого апарату ради до переліку питань порядку денного сесії ради. З цього примірника проводиться його друкування та розмноження для формування матеріалів сесії.

2.3.28. В день проведення сесії можуть бути внесені на розгляд ради без попереднього обговорення в постійних комісіях матеріали:

– які надійшли до виконавчого апарату районної ради менш ніж за 5 днів до початку роботи сесії, і для прийняття рішень не треба додаткових інформаційних матеріалів та не передбачених фінансових витрат;

– які потребують негайного вирішення згідно чинного законодавства України;

– що стосуються питань виникнення чи загрози виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціально-політичного характеру (при цьому проект рішення у разі потреби готується робочою групою і розповсюджується нею серед депутатів у процесі роботи пленарних засідань ради).

2.3.29. Планування діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів та прийняття рішень ради, що відносяться до регуляторних актів здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. При цьому плани діяльності з підготовки регуляторних актів та проекти регуляторних актів оприлюднюються шляхом опублікування у газеті “Свіча”.

Термін підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу внесених проектів регуляторних актів не повинен перевищувати п’яти робочих днів.

2.4. Порядок денний сесії

2.4.1. Порядок денний чергової сесії ради визначає питання, які вносяться на розгляд пленарних засідань та постійних комісій ради.

Проекти порядку денного сесії готуються виконавчим апаратом ради. До порядку денного сесії включаються лише ті питання, документи з яких оформлені відповідно до вимог цього Регламенту.

2.4.2. Перелік питань, що плануються до розгляду на пленарному засіданні ради попередньо узгоджується з президією ради і подається на засіданні головою ради або особою, яка головує на сесії.

2.4.3. Процедура затвердження порядку денного сесії передбачає:

1). Прийняття проекту порядку денного за основу. Проект порядку денного вважається прийнятим за основу, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх на пленарному засіданні ради депутатів.

2). Внесення до порядку денного депутатських запитів (без голосування).

3). Внесення до порядку денного питань згідно з п.2.3.28. Регламенту й таких питань, що не вимагають прийняття рішень та виключення питання з порядку денного сесії.

Питання вважається внесеним в порядок або виключеним з порядку денного сесії якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від присутніх на пленарному засіданні ради.

Депутатська фракція або група може наполягати на попередній 15-хвилинній дискусії перед голосуванням з приводу внесення питання до порядку денного або виключення його з порядку денного сесії.

4). Затвердження порядку денного в цілому. Рішення приймається більшістю голосів депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради.

5). Послідовність розгляду питань порядку денного сесії визначає рада.

Зміна в черговості їх може бути зроблена, якщо за неї висловиться більше половини депутатів, присутніх на засіданні.

2.4.4. Основні питання порядку денного кожної наступної сесії визначаються на попередній.

2.5. Пленарні засідання ради:

2.5.1. Пленарні засідання ради розпочинаються о 10.00 годині.

Після кожних 2 годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин. Обідня перерва – 1 година (з 12.00 до 13.00 год.).

2.5.2. Пленарні засідання ради тривають до повного розгляду всіх питань порядку денного.

2.5.3. Після розгляду питань порядку денного відводиться до 15 хв. для виступу бажаючих депутатів про проблеми, які виникли на їх виборчих округах.

2.5.4. За мотивованою пропозицією голови районної ради робота сесії може бути припинена та продовжена у визначений рішенням ради термін.

Оголошення про перерву в роботі пленарного засідання ради робить голова ради (головуючий на засіданні) і повідомляє про початок наступного засідання.

Ведення пленарних засідань

2.5.5. Засідання ради відкриває, веде і закриває голова районної ради, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

2.5.6. Перехід до розгляду питань порядку денного оголошується головуючим на пленарному засіданні.

2.5.7. Головуючий на пленарному засіданні:

1) неупереджено веде засідання ради;

2) виносить на обговорення питання порядку денного, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли до ради;

3) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

4) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

5) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

6) забезпечує дотримання цього Регламенту присутніми на засіданні;

7) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

8)  вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;

9) має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на засіданні;

10) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

2.5.8. Головуючий на пленарному засіданні має право ставити запитання, у першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції голови ради ставляться на голосування першими.

2.5.9. На час доповіді, співдоповіді або виступу в дебатах головуючого, а також на час тимчасової його відсутності та розгляду питання персонально щодо нього ведення засідання доручається заступнику голови ради.

2.5.10. Головуючий на пленарному засіданні утримується від коментарів виступу депутата, крім випадків, передбачених Регламентом.

2.5.11. Головуючий на вимогу депутатів із залученням лічильної комісії проводить перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні, якщо голосування не може проводитися у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, закриває його або переходить до розгляду питань, які не вимагають прийняття рішень.

Регламент розгляду питань на пленарному засіданні районної ради

2.5.12. По кожному із питань затвердженого порядку денного виголошується доповідь, у передбачених випадках – також співдоповідь, або надається інформація.

Після закінчення виступу доповідача (співдоповідача) депутати можуть подавати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей, окремих положень доповіді, співдоповіді, інформації тощо.

2.5.13. Усні запитання подаються після надання депутату слова головуючим на сесії, письмові – головуючому і на його розсуд оголошуються або передаються доповідачу.

2.5.14. Головуючий надає слово для виступу і стежить за додержанням встановленого Реґламенту, надає слово для оголошення запитів і довідок, що надійшли в письмовій формі, ставить питання на голосування і оголошує його результати.

2.5.15. При обговоренні одного питання депутат має право не більше як двічі взяти слово або передати його іншому депутату чи міському, селищному, сільському голові (якщо обговорюване питання стосується інтересів територіальної громади). Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису.

Уповноважена депутатською фракцією чи групою особа має право додатково виступити в обговоренні питання, внесеного за її ініціативою, безпосередньо перед голосуванням, а також один раз виступити в обговоренні кожного питання порядку денного.

2.5.16. Депутат, який присутній на пленарному засіданні, але не зареєструвався – не бере участі в обговоренні питань порядку денного.

2.5.17. Перед обговоренням кожного питання головуючий може поставити на голосування зміну часу на доповіді і виступи та встановлення часу на розгляд цього питання.

При цьому тривалість обговорення одного питання не повинна перевищувати двох годин.

2.5.18. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:

1) доповідь – до 20 хвилин;

2) співдоповідь, інформування – до 10 хвилин;

3) запитання та відповіді з доповіді та співдоповіді – до 20 хвилин;

4) обговорення доповіді  – до 1 години;

5) виступи в обговоренні – до 3 хвилин;

6) повторні виступи  – до 1 хвилини;

7) запитання – до 1 хвилини;

8 ) відповіді на запитання – до 1 хвилини;

9) довідка – до 2 хвилин;

10) репліка за порядком ведення – до 1 хвилини;

11) оприлюднення політичних заяв,

звернень, запитів, критичних зауважень – до 3 хвилин.

2.5.19. За мотивованою вимогою голови районної ради, його заступника, постійних комісій або зареєстрованих депутатських груп, фракцій,  підтриманою не менш як 21 депутатом, головуючий на засіданні може оголосити позачергову перерву в роботі сесії на 15 хвилин для нарад і консультацій тільки один раз з кожного питання порядку денного.

2.5.20. Пропозиція про припинення дебатів ставиться на голосування не раніше як після трьох наступних виступів з моменту їх надходження.

2.5.21. Після припинення дебатів перед голосуванням доповідач та співдоповідач мають право на заключне слово 5 та до 3 хвилин відповідно.

2.5.22. Перед голосуванням про припинення обговорення головуючий інформує присутніх про кількість депутатів, що виступили.

2.5.23. В кінці кожного пленарного засідання головуючий інформує про орієнтовний порядок розгляду питань на наступному пленарному засіданні сесії і повторює цю інформацію на початку наступного пленарного засідання.

 

Порядок голосування:

2.5.24. На сесії з усіх питань проводиться особисте голосування. Голосування може бути відкритим (простим, рейтинговим, поіменним) та таємним.

2.5.25. Для здійснення голосування з числа депутатів утворюється лічильна комісія. Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням. На своєму засіданні лічильна комісія обирає голову, заступника і секретаря.

2.5.26. Поіменне голосування проводиться на вимогу не менше 21 депутата ради з документальним підтвердженням вибору кожного з депутатів, що голосує. Його проводить головуючий на сесії. При проведенні поіменного голосування, після оголошення головуючим прізвища депутата, депутат підводиться з місця і виголошує свій вибір “за”, “проти” або “утримався”, про що головуючим робиться відповідна позначка в списку поіменного голосування.

Результати поіменного голосування за рішенням сесії можуть публікуватися в засобах масової інформації.

2.5.27. Рейтинговим є голосування кількох пропозицій або поправок у порядку їх внесення, що стосуються одного і того ж питання і виключають одна одну (альтернативні пропозиції). Прийнятою для подальшого розгляду вважається пропозиція, яка отримала більшість голосів депутатів, які взяли участь у голосуванні.

Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятою для подальшого розгляду, не надійшло жодної пропозиції чи поправки, вона вважається прийнятою в цілому, в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюється на загальних засадах, без врахування голосування про її прийняття для розгляду.

Рейтингове голосування може застосовуватися за умови підтримки такої форми голосування не менш як 21 депутатом ради.

2.5.28. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках:

– обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади;

– прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;

– внесення пропозицій до Кабінету Міністрів України щодо кандидатури на посаду голови районної державної адміністрації.

Таємне голосування з інших питань може бути проведено за рішенням ради на вимогу 21 депутата її загального складу.

Бюлетені для таємного голосування з питання, що поставлено на голосування, виготовляються виконавчим апаратом ради.

Зміст бюлетенів визначається радою.

Форма бюлетеня, час, місце і порядок голосування визначаються лічильною комісією і оголошуються на сесії. Кожен депутат може отримати лише один бюлетень.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає відповідний протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Після доповіді голови лічильної комісії відповідний протокол затверджується радою.

Відмова від підпису протоколу одним або декількома членами лічильної комісії не є підставою для визнання оголошених результатів голосування нечинними, якщо є більше половини підписів членів лічильної комісії.

У разі відмови від  підписання протоколу з тієї чи іншої причини член лічильної комісії  повинен письмово обгрунтувати свої дії.

Прийняття рішень

2.5.29. Рішення районної ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні.

2.5.30. Розгляд пропозицій, доповнень, уточнень до проекту рішення ради, внесених постійною комісією районної ради та під час проведення обговорення питання на пленарному засіданні ради проводиться після прийняття проекту рішення, внесеного його розробником, за основу.

2.5.31. Кожна поправка, доповнення, зміна, пропозиція вноситься на голосування окремо, якщо на цьому наполягає ініціатор їх внесення.

2.5.32. Рішення районної ради може прийматися без обговорення, якщо проти цього не заперечує жодний депутат ради, присутній на засіданні.

Після цього рішення голосується в цілому.

2.5.33. Рішення районної ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосували більшість депутатів від загального складу ради, крім рішень з процедурних питань та з питань порядку денного.

2.5.34. Рішення з процедурних питань приймається не менш як третиною (21) депутатів від загального складу ради.

2.5.35. Якщо за один із декількох запропонованих проектів рішень сесії з питання порядку денного проголосувало більшість від загального складу ради, то наступні проекти рішень з данного питання на голосування не виносяться.

2.5.36. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються такими, що не набрали належної кількості голосів. Таке рішення заноситься до протоколу пленарного засідання.

2.5.37. Під час одного пленарного засідання ради повторно на голосування не вносяться питання, які при першому голосуванні не отримали необхідної кількості голосів, крім випадків порушення процедури голосування.

2.5.38. Питання, з якого не було прийняте рішення на поточній сесії, може бути запропонованим для повторного розгляду на черговій сесії ради за поданням голови районної ради, райдержадміністрації, президії районної ради чи постійних комісій ради.

2.5.39. Рішення ради підписуються головою ради, у разі його відсутності – заступником голови ради, у разі їх відсутності – депутатом районної ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні відповідно до пункту 2.3.6. цього Регламенту.

Проекти рішень, при розгляді яких радою були внесені поправки і доповнення, доопрацьовуються їх розробником впродовж двох днів після завершення пленарного засідання. Контроль за якісним та своєчасним доопрацюванням прийнятих рішень здійснюється заступником керівника виконавчого апарату (керуючим справами) районної ради та постійною комісією районної ради, до відання якої відноситься прийняте рішення.

У разі недотримання відповідальними особами встановленого терміну доопрацювання прийнятих рішень заступник керівника виконавчого апарату (керуючий справами) районної ради або голова постійної комісії подає голові районної ради відповідне подання для застосування для посадових осіб, які порушили терміни, засобів адміністративного впливу, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Рішення районної ради подаються заступником керівника виконавчого апарату (керуючим справами ) районної ради на підпис голові районної ради та оприлюднюються на офіційному  веб-сайті районної ради не пізніше як на п’ятий робочий день після проведення пленарного засідання ради.

Підписаний текст рішення головою ради (головуючим на пленарному засіданні ради) є оригіналом і зберігається в виконавчому апараті районної ради протягом установленого терміну, інші примірники є копіями.

Не пізніше як в 10-денний термін після прийняття рішення виконавчий апарат районної ради забезпечує доведення їх до виконавців.

2.5.40. Рішення ради нормативно-правового характеру набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в газеті “Свіча”, якщо не встановлено іншого терміну введення його в дію.

2.5.41. Рішення районної ради, прийняті в межах її повноважень, визначених законом, обов’язкові до виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, організаціями, установами, підприємствами всіх форм власності, посадовими особами та громадянами на території району.

Рада має право вносити зміни та/чи скасовувати свої рішення на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.

Рада не може приймати рішення, які суперечать Конституції України, чинним законам України, ратифікованим міжнародним договорам чи угодам та Регламенту.

 

Розділ 3.

Дисципліна та етика пленарних засідань районної ради

3.2.1. Присутні на пленарних засіданнях районної ради не повинні: без дозволу головуючого виступати на засіданнях, користуватися мобільними телефонами, вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова.

3.2.2. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, то головуючий може додати одну хвилину для закінчення промови виступаючого. Якщо виступаючий і після цього перевищує час, то головуючий на пленарному засіданні звертається до нього з вимогою припинити виступ. Якщо головуючий звертається до виступаючого з цих підстав, останній повинен припинити свій виступ.

3.2.3. Під час пленарного засідання депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, блокуванням мікрофонів тощо).

3.2.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає законному проведенню пленарного засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом пленарного засідання головуючий може поставити на розгляд районної ради питання про позбавлення депутата слова на пленарному засіданні районної ради.

Розділ 4.

Посадові особи та органи районної ради

4.1. Голова районної ради

4.1.1 Голова районної ради є головною посадовою особою в раді, обирається з числа депутатів таємним голосуванням у межах строку повноважень районної ради.

4.1.2. Встановлюється такий порядок обрання голови районної ради:

– пропозиції щодо кандидатур на посаду голови районної ради вносяться депутатами районної ради на першій сесії ради. Після висунення кандидатур районна рада заслуховує програму дій із забезпечення роботи ради кожного кандидата. Після обговорення кандидатур проводиться голосування щодо порядку включення їх у бюлетень для таємного голосування;

– таємне голосування проводиться у порядку, що встановлений цим Регламентом;

– за результатами голосування обраним вважається кандидат, який набрав більше половини голосів від загального складу (кількості) депутатів ради. Якщо за результатами таємного голосування жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, надалі голосування проводиться по двох кандидатах, що набрали відносну більшість голосів порівняно до інших;

– якщо за результатами таємного голосування неможливо встановити відносну більшість голосів двох кандидатів порівняно до інших, голосування проводиться щодо кандидата, який набрав найбільше голосів;

– у випадку, коли за результатами такого голосування жоден з кандидатів (кандидат) не набрав необхідної кількість голосів – проводиться повторне голосування;

– в разі залишення одного кандидата внаслідок зняття з голосування інших кандидатів за власним бажанням, таємне голосування проводиться щодо нього.

4.1.3. Організація і проведення голосування покладається на лічильну комісію районної ради.

4.1.4. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

4.1.5. Повноваження голови районної ради визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та рішеннями ради і можуть бути припинені достроково, у випадках, передбачених чинним законодавством. При здійсненні наданих повноважень голова районної ради є підзвітним раді.

4.1.6. Щорічно голова районної ради зобов’язаний звітувати раді про свою діяльність.

4.1.7. Районна рада на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради може вимагати позачергового звіту голови районної ради у визначений нею термін.

4.2. Заступник голови районної ради

4.2.1. Заступник голови районної ради обирається районною радою у межах строку її повноважень з числа депутатів шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

4.2.2. Встановлюється такий порядок обрання заступника голови ради:

– пропозиції щодо кандидатур для обрання заступника голови районної ради вносить голова ради;

– голосування проводиться в порядку, встановленому цим Регламентом;

– за результатами голосування обраним вважається кандидат, що набрав більше половини голосів від загального складу (кількості) депутатів ради.

– якщо за результатами голосування кандидат на посаду заступника голови ради не набрав необхідної кількості голосів, його кандидатура може бути внесена головою ради на одне з чергових засідань ради або запропонована інша кандидатура.

4.2.3. Організація і проведення голосування покладається на лічильну комісію районної ради.

4.2.4. Заступник голови районної ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою, встановлені для голови ради.

4.2.5. Заступник голови районної ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд районної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної ради.

4.2.6. Заступник голови районної ради в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин, здійснює повноваження голови районної ради на підставі його розпорядження.

Розділ 5.

Органи ради

5.1. Органами районної ради є:

1) президія районної ради;

2) постійні комісії районної ради;

3) тимчасові контрольні комісії районної ради;

4) комісія районної ради з питань поновлення прав реабілітованих;

5) виконавчий апарат ради;

6) лічильна комісія районної ради;

7) газета “Свіча”.

5.2. Органи районної ради діють на основі положень та інших установчих документів, що затверджуються рішенням ради.

Розділ 6.

Тимчасові контрольні комісії районної ради

6.1. Для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до її компетенції, можуть створюватися тимчасові контрольні комісії ради. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до її повноважень. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

6.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

6.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

6.4. У складі тимчасової комісії мають право бути представлені усі депутатські фракції та групи ради за принципом пропорційного представництва.

6.5. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат щодо якого має або може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосуються діяльності депутата, в тому числі юридичних осіб, до керівництва чи до власності яких депутат або його близькі та рідні особи мають безпосереднє відношення.

6.6. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради, інші матеріали, які поширюються серед депутатів.

6.7. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Розділ 7.

7.1. Депутат районої ради

Організація діяльності депутатів ради

7.1.1. Депутат районної ради набуває своїх повноважень у результаті обрання його до районної ради відповідно до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення результатів виборів Долинською районною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії районної ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної ради.

Суперечки щодо набуття повноважень депутата районної ради вирішуються судом.

7.1.2. Депутату районної ради забезпечуються умови для повної і ефективної реалізації його прав і обов’язків, визначених Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом.

Після набуття депутатом повноважень йому видаються посвідчення і нагрудний знак.

Для здійснення повноважень депутат районної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, умови діяльності яких визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради, яке затверджується районною радою не пізніше ніж на третій сесії районної ради чергового скликання.

Помічникам-консультантам депутата районної ради на підставі особистої заяви депутата, поданої до виконавчого апарату районної ради, видаються посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради. Посвідчення помічникам-консультанта депутатів районної ради виготовляються за рахунок коштів районного бюджету. У разі припинення повноважень помічника-консультанта депутат районної ради повідомляє про це виконавчий апарат районної ради у 3-денний термін, після чого депутат здає посвідчення у виконавчий апарат районної ради.

7.1.3. Депутат районної ради представляє в районній раді спільні інтереси територіальних громад міста, селища, сіл району, має всю повноту прав, що забезпечує його активну участь у діяльності ради та органів, що нею утворюються, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат районної ради, крім голови районної ради і заступника, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

7.1.4. Депутат районної ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях районної ради та її органів, до складу яких він входить.

Депутат набуває право ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

Кожен депутат в районній раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Передача голосу не допускається.

Депутат районної ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

7.1.5. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути особисто присутнім на засіданнях районної ради та її органів, до яких його обрано.

Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

Відсутність депутата на засіданнях районної ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин, про які він зобов’язаний інформувати виконавчий апарат районної ради.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, рада може звернутися до відповідної політичної партії з пропозицією вжити дієвих заходів для виконання депутатом своїх обов’язків згідно з діючим законодавством.

7.1.6. Депутат районної ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів районної ради;

2) офіційно представляти виборців у раді та її органах;

3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

8 ) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

9) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

10) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

11) висловлювати репліку на захист свого імені;

12) ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

13) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

14) об’єднуватися з іншими депутатами районної ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до діючого законодавства та Регламенту ради;

15) мати інші права, що випливають із законодавства України та рішень ради.

7.1.7. Депутат районної ради або група депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі можуть вносити депутатський запит. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Депутатський запит оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, а також проблем, що виникають з цього стану та суть вимоги щодо дій особи, до якої звернено запит.

Головуючий на засіданні інформує раду про депутатські запити, які внесені і не оголошені на засіданні.

Депутатські запити обговорюються у разі необхідності на пленарному засіданні районної ради.

По депутатських запитах, підтриманих депутатами, приймаються рішення ради.

Виконавчий апарат районної ради забезпечує доведення тексту запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.

Рада може зобов’язати відповідний орган подати, у встановлений нею строк, звіт про виконання рішення по запиту депутата районної ради.

Якщо запит оголошено на пленарному засіданні, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обгрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до наступного абзацу цієї статті.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату районної ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та депутатові районної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

Депутат районної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів районної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

7.1.8. Депутат районної ради може звернутися в письмовій формі до органів виконавчої влади, органів самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території району, з депутатським зверненням.

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території району, до яких звернувся депутат районної ради, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а у разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки, дати йому відповідь не пізніше як у місячний строк.

Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату районної ради зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

Депутат районної ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території району, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

Якщо депутат районної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території району, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 22 Закону України  “Про статус депутатів місцевих рад”.

7.1.9. Для одержання інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми депутат районної ради може ставити депутатське запитання.

Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради, або дано депутату районної ради в індивідуальному порядку.

Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

7.2. Депутатські групи та фракції

Депутатські групи

7.2.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

Депутати районної ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

 

Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата районної ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

Депутатська група, за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу, може бути утворена в будь-який час  протягом строку повноважень ради даного скликання. Депутатські групи складаються не менше як з п’яти депутатів ради.

Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу. Керівник депутатської групи входить до складу Президії районної ради. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї депутатської групи.

Депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, мети, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу. Припинення діяльності депутатської групи не є підставою для  перегляду персонального складу  органів районної ради, за винятком Президії районної ради, представництво в якій втрачається.

Районна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Депутатські фракції

7.2.2. Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі депутатами районної ради. З числа членів депутатської фракції обирається керівник фракції, який входить до складу Президії районної ради.

До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати районної ради, які підтримують політичну спрямованість фракції.

Порядок роботи депутатської фракції, вступу до фракції та виходу чи виключення з неї визначаються самою фракцією. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів районної ради на пленарному засіданні ради.

Про розпуск або зміни в складі депутатської фракції, її уповноважений представник письмово повідомляє виконавчий апарат районної ради. Повідомлення про зміни в складі депутатської фракції підписує і депутат, щодо якого воно подається або лише уповноважений представник депутатської фракції, якщо депутата виключено з неї.

Саморозпуск депутатської фракції не є підставою для перегляду персонального складу органів районної ради, за винятком Президії районної ради, представництво в якій втрачається.

Організація діяльності депутатських фракцій покладається на голову районної ради.

7.2.3. Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

7.2.4. Депутатська група чи фракція набуває відповідних прав після реєстрації, яка передбачає:

1) письмове подання, підписане депутатами депутатської групи чи фракції про сформування депутатської групи чи фракції, із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності депутатів, які уповноважені представляти групу чи фракцію;

2) ознайомлення депутатів на сесії ради зі списком депутатської групи чи фракції. Момент оприлюднення на сесії ради такого списку є часом і фактом реєстрації;

3) передачу списку в постійну комісію з питань депутатської діяльності, розвитку місцевого самоврядування, законності та правопорядку.

 

Розділ 8.

Загальні збори депутатів районної ради

8.1. Голова ради має право скликати загальні збори депутатів в таких випадках:

– обговорення питань організації діяльності ради та її органів, взаємодії з громадськими організаціями, політичними партіями тощо;

– для ознайомлення депутатів зі змінами чинного законодавства України, нормативно-правовими  актами, прийнятими місцевими органами виконавчої влади, що мають важливе значення для району;

– ознайомлення депутатів із структурою, роботою, розпорядчими документами підприємств, установ і організацій, діяльність яких буде обговорюватися на сесії ради. В таких випадках можуть організовуватися виїзні загальні збори депутатів;

– для обговорення суспільно-політичних явищ та ситуацій.

8.2. Загальні збори депутатів – День депутата в районній раді обов’язково проводиться протягом 10 днів до пленарного засідання чергової сесії районної ради з метою попереднього ознайомлення депутатів із питаннями, що внесені до порядку денного сесії та проектами рішень ради, врахування пропозицій та зауважень стосовно них.

 

Розділ 9.

Порядок надання районною радою інформації за запитами

9.1. Запит на інформацію, якою володіє районна рада, органи районної ради подається в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на ім’я голови районної ради, а в разі його відсутності – заступника голови районної ради.

9.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним чи колективним.

9.3. Запит на інформацію подається за встановленою формою, яка повинна містити:

– відомості про запитувача (прізвище, ім’я по батькові фізичної особи чи найменування юридичної особи), його поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є);

– загальний опис інформації, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;

– підпис та дату за умови подання письмового запиту.

9.4. Голова районної ради невідкладно направляє запит відповідальній особі  з питань запитів на інформацію, яка веде  їх облік та забезпечує доступ запитувачів до інформації.

9.5. У разі, якщо інформація на запит стосується роботи постійних комісій районної ради, запит на інформацію доводиться до відома голови постійної комісії, який забезпечує його виконання.

9.6. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з часу отримання запиту.

Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, термін розгляду такого запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з наданням відповідного обґрунтування.

У цьому разі запитувач має бути повідомлений у письмовій формі про продовження терміну розгляду запиту на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня його отримання.

9.7. Якщо запит подається на інформацію, що стосується  виконання делегованих повноважень, він направляється до районної державної адміністрації з одночасним повідомленням про це запитувача.

9.8. Робота запитувачів з документами (копіями документів) проводиться у кімнаті депутата районної ради в присутності відповідальної особи з питань запитів на інформацію або іншого працівника виконавчого апарату районної ради.

 

Розділ 10.

Прикінцеві положення

Прийняття і зміни Регламенту, відповідальність за його порушення

 

10.1. Цей Регламент приймається, доповнюється і змінюється на підставі рішення ради.

10.2. Зміни до Регламенту, внесені у встановленому порядку, стають постійною нормою і вносяться до основного тексту.

10.3. Зауваження щодо порушення Регламенту беруться до відома головуючим на засіданні невідкладно.

Усі порушення Регламенту оголошують на сесії із зазначенням осіб, які допустили ці порушення.

10.4. Неодноразове порушення Регламенту депутатом або посадовою особою ради є підставою для розгляду цього питання на засіданні постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, розвитку місцевого самоврядування, законності та правопорядку.

За результатами розгляду комісія приймає висновки і рекомендації.