Петиції

Електронні петиції

Інтернет-ресурси Долинщини

Долинська райдержадміністрація Долинська міська рада - офіційний сайт
Долинська центральна районна бібліотека Краєзнавчий музей Бойківщина
ПРОСПЕКТ Спільнота долинян вконтакті
Солодка Долина Карпатський трамвай. Найкращий відпочинок в Карпатах
мотель в Долині

Урядові сайти

Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України

Лічильник

Онлайн трансляція

Онлайн трансляція

Оголошення

Вітаємо!

Головна » Новини » Рішення районної ради від 10.11.2011р. №175-9/2011 «Про проект регуляторного акта» та аналіз регуляторного впливу до проекту регуляторного акта
17.11.2011

Рішення районної ради від 10.11.2011р. №175-9/2011 «Про проект регуляторного акта» та аналіз регуляторного впливу до проекту регуляторного акта

Про проект регуляторного акта

ПРОЕКТ “Про встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення”

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Проекту рішення Долинської районної ради «Про встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення», шо надається Долинським виробничим управлінням водопровідно-каналізаційного господарства (Долинським ВУВКГ).

Даний аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – рішення Долинської районної ради «Про встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення» (далі – Аналіз) підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій по вищезазначеному рішенню.

  1. 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Статтею 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що повноваження встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги належать органам місцевого самоврядування.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Сільські, селищні, міські та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

Регулювання тарифів є складовою системи  управління житлово-комунальним комплексом.

Відповідно до вимог ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» органи місцевого самоврядування затверджують тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

Однією з основних видів діяльності Долинського  ВУВКГ  є  надання  послуг  централізованого  водопостачання  та  централізованого  водовідведення.

Забезпечення населення питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідно для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності та підвищення рівня життя населення.

Сучасний незадовільний стан водних об’єктів показує, що проблеми у сфері охорони вод від забруднення та виснаження не тільки не знайшли вирішення, а й значно загострились, особливо в останні роки.

Протяжність водопровідних  мереж Долинського ВУВКГ  173,4 км. Її амортизація складає 85%, а в деяких населених пунктах 100%.

Витоки з аварійних та зношених мереж, крім можливого вторинного забруднення питної води, обумовлюють підтоплення території населення пунктів .

Діючі  тарифи на послуги питного водопостачання та водовідведення для населення не відшкодовують витрат на виробництво, не враховують інвестиційної складової, що обумовлює збитковість функціонування підприємства в цілому та поступовий його занепад.

Враховуючи те, що вартість електроенергії є основою складовою вартості води господарсько-питного призначення, енергозбереження є однією з основних проблем модернізації системи питного водопостачання.

Проблеми водопостачання населення та якості питної води мають для сіл і селищ Долинського району стратегічне значення і потребують комплексного вирішення.

У зв’язку з відсутністю обігових коштів підприємство не має змоги здійснювати ремонт та оновлення основних фондів, та запроваджувати заходи з енергозбереження, зменшення фактичних втрат води.

Проблема, яку необхідно вирішити шляхом прийняття даного рішення, полягає у збалансуванні інтересів, прав та обов’язків, нижчезазначених груп, а саме:

–  органа місцевого самоврядування;

–  споживачів послуг централізованого водопостачання та водовідведення;

–  Долинського  ВУВКГ

  1. 2.  Цілі державного регулювання:

– забезпечення своєчасного і в повному обсязі надання послуг з централізованого  водопостачання та водовідведення;

– підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

– покращення стану економіки, стабілізація фінансового стану та сприяння беззбиткової роботи Долинського  ВУВКГ ;

– забезпечення розрахунків за енергоносії в повному обсязі та недопущення зростання кредиторської заборгованості;

– своєчасний ремонт та заміна обладнання, яке використовується на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

– скорочення понаднормових втрат води;

– вдосконалення нормативної бази, впровадження державної регуляторної політики у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

– врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта;

– інформаційне забезпечення усіх груп, яких стосується прийняття даного рішення.

3. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання вищезазначеної проблеми, обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей.

Для врахування інтересів як споживачів, так і підприємства – забезпечення надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення населених пунктів в повному обсязі підвищеної якості, та поліпшення фінансового стану Долинського  ВУВКГ, рішенням Долинської районної ради здійсниться регулювання шляхом затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

 Тарифи на послуги з центрального водопостачання та водовідведення

Найменування категорії споживачів Од. виміру Водопостачання Водовідведення
  Тариф за 1 куб.м з ПДВ
Населення грн. 5,89 3,80
Бюджетні організації грн. 8,02 14,34
Інші грн. 10,90 15,86

 4. Можливість досягнення вищезазначеної мети  у разі прийняття вказаного регуляторного акта.

На виконання вимог зазначеного регуляторного акта можуть впливати різні обставини, як позитивні, так негативні.

Запропоновані тарифи мають забезпечити збереження  досягнутої якості послуг.

Проте, на результативність зазначених цілей можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори як: підвищення цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси, рівня мінімальної заробітної плати. Але з урахуванням можливості прийняття тарифів вплив вище наведених чинників буде мінімальний.

5. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Очікувані результати прийняття рішення районною радою визначено із застосування методу аналізу вигод та втрат.

Вигоди:

Реалізація рішення по затвердженню тарифів на послуги з водопостачання повинна забезпечити своєчасні розрахунки за енергоносії, по податковим зобов’язанням, покращити якість надання послуг, забезпечити стале водопостачання населення, бюджетних установ та інших споживачів.

Втрати:

При розрахунку тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення передбачається низький відсоток капітальних витрат.

6. Обґрунтовано пропонований строк дії регуляторного акта

Термін дії даного регуляторного акта буде залежати від змін в законодавстві та стану підприємства, тому що чинним законодавством не передбачено термін дії законодавчих актів, відповідно до яких вводиться державне регулюванні тарифів на зазначені послуги.

7. Визначені показники результативності регуляторного акта:

Реалізація рішення дозволить забезпечити збереження  досягнутої якості послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

8. Відстеження результативності регуляторного акту

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу результатів перевірок контролюючими органами по додержанню підприємством затверджених тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

 

Начальник  Долинського  ВУВКГ                                                       М. Мазур