Петиції

Електронні петиції

Інтернет-ресурси Долинщини

Долинська райдержадміністрація Долинська міська рада - офіційний сайт
Долинська центральна районна бібліотека Краєзнавчий музей Бойківщина
ПРОСПЕКТ Спільнота долинян вконтакті
Солодка Долина Карпатський трамвай. Найкращий відпочинок в Карпатах
мотель в Долині

Урядові сайти

Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України

Лічильник

Онлайн трансляція

Онлайн трансляція

Оголошення

Вітаємо!

Головна » Районна рада » Управління майном » Нормативні документи » Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Долинського району

Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Долинського району

Методика

розрахунку та порядок використання плати за оренду

майна, що належить до спільної власності територіальних громад, сіл, селища, міста Долинського району.

1. Загальні положення

1.1. Методику та порядок розроблено відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна” з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння та використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад, сіл, селища, міста району: цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів; нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень); іншого окремого індивідуально визначеного майна.

1.2. Орендна плата – це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

1.3. Орендна плата не включає витрати на послуги пов’язані з використанням та утриманням об’єкта оренди.

1.4. Комунальні платежі за користування водою, опалення, електроенергією тощо сплачуються орендарем за окремим договором відповідним постачальникам або орендодавцю на підставі даних обліку споживання комунальних послуг.

1.6. До орендної плати не включається оплата послуг, які відповідно з договором оренди зобов’язується надавати орендодавець.

1.7. До орендної плати не включаються витрати на комунальні послуги, пов’язані з використанням та утриманням орендованого майна, у тому числі на електроенергію, газ, воду, телефон, каналізацію, вивезення сміття та прибирання прилеглої території, а також витрати, пов’язані з обслуговуванням інженерного обладнання внутрішньобудинкових мереж. Ці витрати за надані комунальні послуги оплачуються орендарем на підставі договорів, укладених з баласоутримувачем та організаціями, що надають такі послуги.

1.8. Витрати на утримання нерухомого майна зданого в оренду одночасно кільком орендарям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло-і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

1.9. Договір оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Такі послуги натаріуса оплачує орендар.

1.10. При поновленні договору оренди майна на строк, який був раніше встановлений договором, чи на інший строк, обумовлений сторонами, проводиться нова незалежна оцінка вартості об’єкта оренди.

 

2. Методика розрахунку орендної плати

2.1. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

2.2. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів визначається за формулою:

Опл = Вз х Сор.ц,

де      Опл – розмір річної орендної плати, грн.;

Вз – вартість необоротних основних засобів (без незавершеного будівництва) за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Сор.ц – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів, що встановлена для державних підприємств.

Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна визначається за формулою:

Опл = Вп х Сор,

де      Опл – розмір річної орендної плати, грн.;

Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Соп – орендна ставка, визначена згідно з додатком.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = Вб : Пб х Пп,

де      Вп – вартість орендованого приміщення, яка є частиною будівлі (споруди), грн.;

Вб – вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Пб – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м;

Пп – площа орендованого приміщення, кв.м.

 

2.3. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

Орендодавець виступає замовником проведення незалежної оцінки вартості об’єкта оренди шляхом укладання угоди між орендодавцем, та експертом, визначеним на конкурсних засадах відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (у порядку, встановленому законодавством) затвердженого рішенням районної ради.

Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

Рецензування звіту про оцінку вартості об’єкта оренди є обов’язковим.

Підставою для проведення рецензування є письмовий запит орендаря до осіб, які відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» мають право здійснювати рецензування звіту про оцінку вартості об’єкта оренди.

Оплата робіт з незалежної оцінки вартості об’єкта оренди та рецензування звіту про оцінку вартості об’єкта оренди проводить орендар. Затрати, понесені орендарем не відшкодовуються.

Експертна оцінка об’єкта оренди передує укладенню договору оренди.

2.4. Розмір річної оренди у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менше як 5 відсотків вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва – не менше як 4 відсотки вартості орендованого майна. При цьому вартість орендованого майна визначається експертним шляхом.

2.5. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями комунальних періодичних видань становить 1 гривню.

2.6. Розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди після укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

Опл.міс. = (Опл. : 12) х Іп.р. х Ім,

де      Опл.міс. – розмір місячної орендної плати за перший місяць, грн.;

Опл. – річна орендна плата, визначена цією Методикою, грн.;

Іп.р. – індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна – з дати проведення незалежної оцінки) до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати;

Ім – індекс інфляції за перший місяць оренди.

2.7. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

2.8. На суму орендної плати, визначеною за цією Методикою нараховується податок на додану вартість в порядку і розмірах визначених Законом України “Про податок на додану вартість”.

3. Термін внесення орендної плати

3.1. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі оренди. При цьому термін внесення орендної плати за звітний місяць не може перевищувати 20 числа місяця, що слідує за звітним.

3.2. Сума орендної плати, зайво перерахована орендарем на рахунок орендодавця, зараховується орендареві в рахунок наступних платежів або повертається в п’ятиденний термін від дня одержання письмової заяви орендаря.

 

4. Порядок використання орендної плати

4.1. Плата за оренду цілісних майновох комплексів в повному обсязі зараховується до районного бюджету.

4.2. Плата за оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) зараховується на розрахункові рахунки балансоутримувачів майна.

4.3. Плата за оренду нерухомого майна, що перебуває на балансі бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету, та підприємств, установ, організацій яким виділяється дотація з районного бюджету спрямовується:

_30__% до районного бюджету;

_70_% балансоутримувачу майна.

В інших випадках орендна плата за оренду нерухомого майна спрямовується до районного бюджету.

4.4. Кошти, отримані від оренди майна використовуються балансоутримувачами майна для його належного утримання, облаштування, ремонт та придбання майна.

 

Затверджено рішенням районної ради

від 18.08.2011  № 1278/201