Петиції

Електронні петиції

Інтернет-ресурси Долинщини

Долинська райдержадміністрація Долинська міська рада - офіційний сайт
Долинська центральна районна бібліотека Краєзнавчий музей Бойківщина
ПРОСПЕКТ Спільнота долинян вконтакті
Солодка Долина Карпатський трамвай. Найкращий відпочинок в Карпатах
мотель в Долині

Урядові сайти

Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України

Лічильник

Онлайн трансляція

Онлайн трансляція

Оголошення

Вітаємо!

Головна » Районна рада » Управління майном » Нормативні документи » ПОЛОЖЕННЯ про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району

ПОЛОЖЕННЯ про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району

1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання (далі – суб’єкти оціночної діяльності) у випадках, коли замовником незалежної оцінки майна виступає районна рада або у інших випадках, визначених законодавством.

2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, що отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України  “Про  оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”;

претендент – суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до виконавчого апарату районної ради необхідні документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

учасник конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності, документи якого відповідають вимогам конкурсу і якого допущено до участі у конкурсі;

конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки;

підтвердні документи – документи, які визначають юридичний статус претендента, а також містять інформацію про склад оцінювачів, які будуть безпосередньо виконувати роботи з оцінки, їх практичний досвід та відповідні документи, що підтверджують право проведення робіт з оцінки майна, перелік яких визначений цим Положенням.

3. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією (далі – комісія), склад якої затверджено рішенням районної ради.

4. Очолює комісію голова комісії. Голова комісії у межах наданих повноважень:

– скликає засідання комісії;

– головує на засіданнях комісії;

– дає доручення, обов’язкові для виконання членами комісії;

– організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;

– представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.

5. Секретар комісії:

– забезпечує виконання доручень голови комісії;

– готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

– оформляє протоколи засідань комісії.

6. На період довготривалої відсутності голови комісії та (або) секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження надаються будь-якому члену комісії.

7. До повноважень комісії належать:

– підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;

– підготовка для розгляду комісією пропозицій щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;

– розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з’ясування їх повноти і відповідності пункту 10 цього Положення;

– повідомлення претендента про недопущення його до участі у конкурсі у зв’язку з порушеннями вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації.

8. Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:

– відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до чинного законодавства України;

– досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;

– переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

– письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна;

– у разі необхідності – спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Підготовка до проведення конкурсу

9. З метою публікації умов конкурсу інформацію про об’єкт оцінки за встановленою формою (додаток 1) до комісії подає відділ районної ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку територій та здійснення економічних реформ, приватизації та власності.

10. Інформація про проведення конкурсу має містити:

– дату, час і місце проведення конкурсу;

– відомості про об’єкт оцінки згідно з додатком 1 до цього Положення;

– кінцевий термін подання документів;

– термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

– перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

– кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна);

– місцезнаходження комісії, контактні телефони.

11. Інформація про проведення конкурсу публікується в газеті «Свіча» та на офіційному веб-сайті районної ради за 14-30 днів до оголошеної дати проведення конкурсу.

12. Претенденти подають до виконавчого апарату районної ради конкурсну документацію. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:

– заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до Положення);

– копія установчого документа претендента;

– копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки і підписання звіту про оцінку майна;

– письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;

– копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

– інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, а також терміну їх виконання, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

13. Конкурсну документацію слід подавати до виконавчого апарату районної ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії до оголошеної дати проведення конкурсу. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання комісії.

14. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Порядок проведення конкурсу

15. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників.

16. У разі наявності одного учасника конкурсу комісія може прийняти рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки у разі, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, визначеним пунктом 18 цього Положення, про що зазначається у протоколі засідання комісії.

17. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи претендентів та розглядає інформацію про кожного претендента. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

18. Під час вибору переможця конкурсу враховується:

– кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки майна;

– досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;

– досвід учасника конкурсу з оцінки саме того об’єкта, оцінку якого планується здійснити за підсумками оголошеного конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності;

– запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт;

– кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь та кількість перемог у цих конкурсах;

– кількість невиконаних договорів на проведення оцінки майна, укладених районною радою із зазначеним учасником конкурсу та причини такого невиконання;

– кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготовлені (готуються) претендентом на виконання договорів на проведення оцінки майна, укладених з районною радою та з іншими замовниками за підсумками попередніх конкурсів.

19. Рішення комісії приймається шляхом голосування.

Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу “за” чи “проти”. Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів “за” присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем. Якщо за таких умов має місце однакова кількість голосів “за”, отримана одночасно кількома учасниками конкурсу, то голос голови комісії визнається вирішальним.

Секретар комісії на засіданні комісії окремо веде відомість підсумків голосування за кожним об’єктом оцінки згідно з додатком 3 до цього Положення.

20. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків голосування додається до протоколу. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії і затверджує голова районної ради.

21. Комісія стосовно кожного об’єкта оцінки за результатами голосування визначає учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна, у разі неукладення такого договору з переможцем конкурсу у випадку його відмови від виконання робіт за договором.

Інші питання, пов’язані з конкурсом та його результатами

22. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

23. У триденний термін після проведення конкурсу комісія інформує переможців конкурсу про рішення комісії.

24. Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті  районної ради.

Затверджено рішенням районної ради

від 18.08.2011  № 1298/201

Додаток 1 до Положення про конкурсний відбір

суб’єктів оціночної діяльності для здійснення

незалежної оцінки вартості майна

спільної власності територіальних громад

сіл, селища, міста району

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про об’єкт оцінки

(для визначення вартості майна спільної власності

територіальних громад сіл, селища, міста району)

 

 

Мета проведення незалежної оцінки __________________________________

__________________________________________________________________

Назва об’єкта оцінки _______________________________________________

__________________________________________________________________

Місцезнаходження об’єкта оцінки ____________________________________

__________________________________________________________________

(поштовий індекс) (місцезнаходження)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(телефон)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Положення про конкурсний відбір

суб’єктів оціночної діяльності для здійснення

незалежної оцінки вартості майна

спільної власності територіальних громад

сіл, селища, міста району

 

До Долинської районної ради

 

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Заявник_____________________________________________________________

(назва заявника)

 

Керівник ____________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер (для фізичної особи)_______________________________________________________________

 

Місцезнаходження____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(телефон) (телефакс) (телекс)

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки ________________

____________________________________________________________________

(повна назва об’єкта)

 

 

 

 

 

 

“___” __________ 20__ р.                                               __________________

(дата заповнення заяви)                                                                     (підпис керівника)

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до Положення про конкурсний відбір

суб’єктів оціночної діяльності для

здійснення незалежної оцінки вартості майна

спільної власності територіальних громад

сіл,  селища, міста району

Додаток N 1 до протоколу засідання

конкурсної комісії від ___________ 20___ р.

 

 

 

 

ВІДОМІСТЬ
підсумків голосування

 

Об’єкт оцінки ____________________________________________________

(назва об’єкта оцінки)

 

№ з/п Учасник конкурсу Кількість голосів
«за» «проти»
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

Секретар комісії                ____________              ______________________

(підпис)                                         (ініціали, прізвище)