Петиції

Електронні петиції

Інтернет-ресурси Долинщини

Долинська райдержадміністрація Долинська міська рада - офіційний сайт
Долинська центральна районна бібліотека Краєзнавчий музей Бойківщина
ПРОСПЕКТ Спільнота долинян вконтакті
Солодка Долина Карпатський трамвай. Найкращий відпочинок в Карпатах
мотель в Долині

Урядові сайти

Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України

Лічильник

Онлайн трансляція

Онлайн трансляція

Оголошення

Вітаємо!

Головна » Районна рада » Управління майном » Нормативні документи » Порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району

Порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району

Додаток 1 до рішення районної ради

від 18.08.20011 № 126-8/2011

Порядок

надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району

Порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району (далі – Порядок) розроблений відповідно до Конституції України, Господарського Кодексу України, Цивільного Кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, інших законодавчих актів України.

Цей Порядок регулює:

– організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району (далі – майна);

– майнові відносини між орендодавцем, балансоутримувачем та орендарем щодо господарського використання майна.

1. Об’єкти оренди

Об’єктами оренди згідно з цим Порядком є:

– цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;

– нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення);

– інше окреме індивідуально визначене майно.

Майно надається в оренду у випадках:

– вивільнення об’єктів оренди в результаті дострокового розірвання договорів оренди;

– не використання майна балансоутримувачем.

2. Орендодавець

Орендодавцем згідно з цим Порядком є районна рада та балансоутримувачі майна спільної власності територіальних громад району в межах наданих їм районною радою повноважень.

3. Орендарі

Орендарями згідно з цим Порядком можуть бути:

– господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу;

– інші юридичні особи;

– громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району з метою використання його для підриємницької діяльності, до укладення договору оренди зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

4. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди майна

4.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від:

– фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до розділу 3 цього Порядку;

– орендодавця.

4.2. Пропозиції щодо оренди майна подаються орендодавцю. Разом з пропозицією подається письмова згода балансоутримувача майна за виключенням випадків, коли орендодавцем є балансоутримувач.

4.3. Рішенням районної ради на підставі інформації балансоутримувача майна щороку затверджуються переліки нерухомого майна, що можуть бути передані в оренду.

Зазначені переліки оприлюднюються в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті орендодавця.

4.4. У передачі майна в оренду може бути відмовлено у випадку:

– прийняття районною радою рішення про приватизацію або перед- приватизаційну підготовку об’єкта;

– прийняття районною радою рішення про укладання договору оренди нерухомого майна з бюджетною організацією.

– є інші підстави, передбачені законом.

5. Порядок укладання договору оренди

5.1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву на ім’я голови районної ради із зазначенням:

– назви та місця знаходження об’єкта оренди, цілі його використання;

– найменування, місця знаходження (місця проживання) заявника.

До заяви додаються такі документи:

для учасників, які є юридичними особами:

– копії статуту та установчого договору;

– виписка із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– довідка органу статистики про включення орендаря – юридичної особи до ЄДРПОУ;

– копія довідки про взяття на облік платника податку;

– копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (форма №2-р);

– копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом;

– баланс підприємства за останній квартал;

для учасників, які є фізичними особами

– копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу (копія паспорта (стор.1,2,11), копія ідентифікаційного номера;

– виписка із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– копія свідоцтва про сплату єдиного податку:

– копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом;

– декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого підприємництва- фізичної особи – платника єдиного податку за останній квартал.

Зазначені документи повинні бути засвідченими печаткою та або підписом заявника.

5.2. У разі надходження до орендодавця заяви про оренду майна спільної власності територіальних громад району, орендодавець за умови відсутності заборони на передачу майна в оренду у п’ятиденний строк після дати реєстрації заяви подає матеріали на розгляд постійної комісії районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад, житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури.

5.3. Постійна комісія районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад, житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури розглядає подані матеріали і протягом п’ятнадцяти днів після надходження матеріалів повідомляють орендодавця про своє рішення (надання дозволу щодо укладання договору оренди або відмову).

При розгляді матеріалів щодо передачі в оренду нерухомого майна можуть враховуватися пропозиції районної ради та районної державної адміністрації щодо розміщення бюджетних установ і організацій.

5.4. Орендодавець протягом п’яти днів після погодження надання в оренду майна постійною комісією районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад, житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури розміщує в друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті районної ради оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

5.5. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

5.6. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв постійна комісія районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад, житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури за погодженням з головою районної ради ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

Укладення договору оренди нерухомого майна та нарахування орендної плати покладається на балансоутримувача майна спільної власності територіальних громад району за попереднім погодженням з головою районної ради.

5.7. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної організації, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.

Укладення договору оренди із суб’єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.

6. Оголошення конкурсу

6.1. Оголошення про конкурс на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району публікується у друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті орендодавця.

6.2. Оголошення про конкурс на право оренди повинно містити такі відомості:

– інформацію про об’єкт оренди (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства – також обсяг і основна номенклатура продукції, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об’єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

– умови конкурсу;

– дату, час і місце проведення конкурсу;

– кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають умовам конкурсу);

– перелік матеріалів, які подають учасники конкурсу, визначених пунктом 7.4 Порядку;

Оголошення може містити додаткову інформацію.

7. Умови конкурсу

7.1. Умови конкурсу розробляє та затверджує конкурсна комісія.

7.2. Умовами конкурсу є:

– розмір орендної плати;

– ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

– дотримання вимог експлуатації об’єкта;

– компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних засобів масової інформації.

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, можуть бути:

– здійснення певних видів ремонтних робіт;

– ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

– створення безпечних та нешкідливих умов праці;

– дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення;

– інші умови, з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним майном та балансоутримувача.

7.3. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається за діючою на час проведення конкурсу Методикою розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Долинського району.

7.4. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає до конкурсної комісії такі матеріали:

7.4.1. Заяву про участь у конкурсі та пропозиції щодо розміру орендної плати. Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу.

7.4.2.У разі оренди об’єкта нерухомого майна:

а) для учасників, які є юридичними особами:

– документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

–  засвідчені печаткою заявника копії статуту та установчого договору;

– виписка із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– Довідка органу статистики про включення орендаря – юридичної особи до ЄДРПОУ;

– копія довідки про взяття на облік платника податку;

– копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (форма №2-р);

– копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом;

– копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості перед бюджетом;

– баланс підприємства за попередній рік (форма №1);

– звіт про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей (форма №2);

– звіт про фінансово-майновий стан за попередній рік (форма №3);

– довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;

– гарантійний лист про відшкодування вартості послуг, передбачених пунктом 7.2 Порядку.

б) для учасників, які є фізичними особами:

– копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу (копія паспорта (стор.1,2,11), або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

– виписка із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– копія довідки про взяття на облік платника податку;

– копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом;

– декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого підприємництва- фізичної особи – платника єдиного податку;

– гарантійний лист про відшкодування вартості послуг, передбачених пунктом 7.2 Порядку.

Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.

7.5. Прийом заяв та документів, зазначених у пункті 7.4 цього Порядку, для участі в конкурсі здійснюється протягом 15 календарних днів з дня публікації в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті районної ради оголошення про конкурс.

8. Конкурсна комісія

8.1. Склад конкурсної комісії затверджується рішенням районної ради.

8.2. Основними завданнями та функціями комісії є:

– визначення умов та терміну проведення конкурсу;

– розгляд матеріалів і пропозицій учасників конкурсу;

– визначення переможця конкурсу;

– складання протоколів та подання їх на погодження постійній комісії районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад, житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури і затвердження голови районної ради.

8.3. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії. Голова комісії в межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

8.4. Члени комісії, в установленому законодавством порядку, несуть відповідальність за розголошення інформації про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції до офіційного оголошення переможця.

8.5. Засідання комісії є правомочними за умови участі в ній 2/3 членів комісії. Член комісії, не згідний з прийнятим рішенням, має право висловити свою думку в письмовій формі, що додається до протоколу засідання комісії.

9. Процедура проведення конкурсу

9.1. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.

9.2. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший / базовий місяць оренди.

У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою, яка її подала, укладається договір оренди. У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.

9.3. Пропозиції надаються у конвертах з написом “На конкурс”, запечатаних печаткою учасника конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії у присутності конкурсантів, які письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені.

Пропозиції, подані в конвертах, не оформлених належним чином або розкритих (розпечатаних), з неправильними даними про учасника конкурсу, не розглядаються і повертаються секретарем комісії заявнику. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, пропозиції яких відповідають умовам конкурсу.

9.4. Комісія визначає переможця більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.

9.5. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, в якому зазначаються:

– відомості про учасників;

– пропозиції і зобов’язання учасників.

Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні, і залишається в орендодавця.

9.6. Протокол про результати конкурсу погоджує постійна комісія районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад, житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури та затверджує голова районної ради.

9.7. У триденний строк після проведення конкурсу голова конкурсної комісії інформує учасників про рішення комісії.

10. Оцінка об’єкта оренди

10.1. Оцінка об’єкта оренди передує укладенню договору оренди.

У разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об’єкта оренди.

10.2. Виконавчий апарат районної ради забезпечує опублікування інформації про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності в засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті районної ради. Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності визначена Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району затвердженої рішенням районної ради.

10.3. Висновок про вартість майна (об’єкта оренди) рецензується.

10.4. Оплата робіт з незалежної оцінки вартості об’єкта оренди та рецензування висновку про вартість об’єкта оренди здійснюється (або компенсується) орендарем.

11. Договір оренди

11.1. Підставою для укладення договору оренди майна є рішення районної ради, рекомендації постійної комісії районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад, житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури, протокол конкурсної комісії погоджений постійною комісією районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад, житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури та затверджений головою районної ради.

11.2. Орендодавець (балансоутримувач) у п’ятиденний термін після дати затвердження результатів конкурсу направляє переможцю конкурсу проект договору оренди.

11.3. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору та акта прийому-передачі.

11.4. Договір оренди майна підписує балансоутримувач.

11.5. Укладений сторонами Договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати Типовому договору оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, затвердженому рішенням районної ради.

11.6. Договори оренди майна, які укладаються строком на три роки і більше, підлягають нотаріальному посвідченню.

11.7. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням, покладаються на орендаря.

11.8. У разі оренди об’єкта оренди, що є пам’яткою архітектури, орендар зобов’язаний виконувати вимоги охоронного договору чи охоронних зобов’язань.

12. Надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна

12.1. Процедура надання орендарю згоди орендодавця майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна включає такі етапи:

– подання заяви і пакета документів орендарем на ім’я голови районної ради;

– розгляд заяви і документації орендаря постійною комісією районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад, житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури;

– прийняття рішення районною радою.

12.2. Для розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна орендар подає заяву та такий пакет документів:

– опис передбачуваних поліпшень орендованого майна і кошторис витрат на їх проведення;

– інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна;

– приписи органів пожежного нагляду, охорони праці;

– довідку балансоутримувача про вартість об’єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року (у разі оренди окремого об’єкта нерухомого майна);

– завірену копію проектно-кошторисної документації з результатами її експертизи.

Інформація про доцільність здійснення невід’ємних поліпшень надається балансоутримувачем майна на підставі наданих орендарем документів.

12.3. Постійна комісія районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад, житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури розглядає подані документи і надає або не надає згоду на проведення поліпшень орендованого майна, про що зазначається у протоколі комісії.

12.4. Згода на здійснення поліпшень орендованого майна надається рішенням районної ради за попереднім погодженням з постійною комісією районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад, житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури.

12.5. Після отримання згоди орендар складає графік виконання робіт і подає його балансоутримувачу.

12.6. Після здійснення дозволених невід’ємних поліпшень орендар надає орендодавцю та балансоутримувачу інформацію про завершення виконання робіт з поданням копій підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.

13. Контроль за використанням майна, переданого в оренду

13.1. Орендодавець та балансоутримувач здійснюють контроль за цільовим використанням майна, переданого в оренду.

13.2. Балансоутримувач майна, переданого в оренду, зобов’язаний:

– щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, подавати до районної ради звіт про стан сплати та перерахування до районного бюджету коштів, отриманих від оренди майна, відомості про майно, яке не використовується і може бути здане в оренду;

– прийняти майно по акту приймання – передачі від орендаря протягом 30 календарних днів після припинення дії договору оренди.

14. Прикінцеві положення

Взаємовідносини між орендодавцем і орендарем, не врегульовані цим Порядком, регулюються чинним законодавством України.

 

Заступник керівника виконавчого апарату

(керуючий справами) районної ради                                 Іван Данилів